Tanıtım

    Başkanlığımız, Üniversitemizin bilgisayar, ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari icra birimidir. Başkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık 30.000 öğrenci ve 1.500 akademik ve idari personel’e en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet  vermeye gayret etmekte  Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web , kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu,yazılım , teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır.
    Başkanlığımız sorumluluğunda sunulan İnternet ve web hizmetleri  ile Üniversitemizin yurt içi ve   dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiğimiz yazılım üretme, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf  sağlarken ,  İdari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır.
   Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz ana hatları ile şunlardır;

a) Bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek.
b) Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması sağlamak.
c) Akademik ve İdari işlemlerde yazılımlar aracılığı ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumunu sağlamak.
d) Üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek.
e) Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak.
f) Akademik birimlere gerekli olduğunda teknik ve idari destek sağlamak.
g) Öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek.
h) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek.
i)  Personele Bilgisayar Eğitim  Desteği Verilmesi.
 
Fiziksel Yapı:
    Başkanlığımız Kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa yerleşkesi C Blok binasının üst katında  bulunmaktadır . Hizmetlerini 4 odadan oluşan toplam 200 m² lik bir alan da gerçekleştirmektedir.
2007 yılında faaliyete başlayan Başkanlığımız, ULAKNET in sağladığı internet hizmetinden faydalanmaktadır.
 
Birimlerimiz:
*Yazılım ve Tasarım Birimi:
    Başkanlığın üstlendiği yazılım projelerine ilişkin programlama, web sayfası tasarlama, web programlama, web ve yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Üniversitemiz için geliştirilen bilgi sistemleri ve projelerin kodlama etkinliklerini yürütür. Ayrıca web sitesinin tasarımları ve web programlama etkinliklerini gerçekleştirir.

*Elektronik Bakım Onarım ve Teknik destek Hizmetleri Birimi:
    Tüm birimlerimiz ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı teknik arıza, sistem bozukluğu ve çalışamama gibi sorunlara müdahale etmekle görevlidir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemlerini de yürütür. Bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek, basit kablolama vb. işlemlerini yürütür. Sahip olduğumuz imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerini yürütür.
 
*Ağ ve Sistem Yönetimi Birimi:
    Üniversitenin merkezi ana sunucularının ve genel ağının güvenlik önlemleri alınmış olarak kesintisiz ve sağlıklı işletilmesinden sorumludur. Tüm Üniversitenin ağ hizmetlerinin güvenli ve sağlıklı işletilmesinden sorumludur. Başkanlığımızda hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucularda kurulum, güncelleme, güvenlik, sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmek ve 7/24 kesintisiz hizmet sunulmasından sorumludur.
 
*İdari Hizmetler Birimi:
    Başkanlık ve üst yönetim birimlerinin ihtiyacı olan yazışma, sunum, tablolar, grafik ve raporlamaların hazırlanması, şartnamelerin hazırlanması, kurum içi ve dışı proje çalışmalarının güncel olarak takibinin yanı sıra web ve e-posta hizmetleri için yardımcı işlemleri sürdürmekle görevlidir. Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Şirketler, ULAKNET, Telekom, Birimler vs.) birlikte yürütülen işlerde iletişimi sağlar, iş takibi ve sürecin sağlıklı sonlandırılması görevini yerine getirir. Başkanlık ve Üniversite projeleri  (DPT, BAP vb.) için gereken bilgisayar ve yan cihazların teknik şartnamelerini düzenler. Satın alma, ihale ve teknik kontrol aşamalarını kontrol ve takip eder. Başkanlığımız nezdinde takibi gereken bütçe ve malî işlemleri yürütür ve sonuçlandırır.  Başkanlığımız taşınır ayniyatının muhasebe kayıtlarını tutar ve raporlanmasını yapar. Başkanlığımızın ihtiyacı olan malzemeleri temin eder ve arşiv hizmetlerini yerini getirir.
Akademik hizmetler için kullanılan, akademik personel  e-posta ve web sayfaları için gerekli oluşturma, güncelleme, ayarlama, silme ve şifreleme gibi işlemleri yerine getirir. Başkanlığa ait ofis yazışmaları, sunum hazırlama  ve benzeri işlemleri de yürütür.
 
*Personel Durumu:
Başkanlığımız; Daire Başkanı: 1, Şef: 2, Öğretim Görevlisi:1, Mühendis: 3, Programcı: 1, Tekniker: 3, Teknisyen: 2 ve 1 işçi personelden oluşmaktadır.
 
*Donanım ve Teknik altyapı:
    Tüm bilgi sistemleri, firewall, posta, ftp, web, dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Tüm bilgi sistemleri, firewall, posta, ftp, web, dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde 10 adet fiziksel sunucu ve 62 adet sanal sunucu hizmet vermektedir.
 
*Ağ ve İnternet Hizmetleri:
    Sürekli gelişen teknolojinin üniversitemize kazandırılması ve uygulanması, sunulan hizmetin kalitesi, kullanıcıların her geçen gün bilinçlenmesi sonucu İnternet kullanım kapasitesinde görülen artış, göz önünde bulundurularak Bant Genişliğimizin Bilgi İşlemde artırılması için ULAKBİM ile gerekli yazışmalar yapılmış Merkezde 2017 yılı içerisinde 120 Mbps’den 150 Mbps’e, 2018 yılı nisan sonu itibariyle de 200 Mbp’e yükseltilmiştir. Ayrıca sıkıntılı olan bazı ilçelerde de bant genişliğinin artırılması işlemi gerçekleştirilmiştir.Diğer birimlerimizde de Fiber-optik kablolar döşetilerek 15 Mbps Metro bağlantıya geçilmiştir.
    Başkanlığımız, Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine erişiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi sürekli olarak arttırmak amacıyla hatların kullanım yoğunluğu ile paralel iyileştirmeler yapacaktır (Bu konuda TÜBİTAK ULAKBİM yönetimi ile sürekli irtibat halinde bulunulmaktadır.)
    Ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını bilinçlendirme işlevini sürekli olarak sürdürmenin yanı sıra 2011 yılı Eylül ayında TÜBİTAK ULAKBİM ağ kullanım şartlarına uygun kendi  politikasını belirlemiş ve Bilgisayar ile ağ kullanımı konusunda kullanıcılarını disipline ederek hatların sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayacak olan Giresun Üniversitesi Bilgisayar Ağ Kullanım Yönergesi’ni hazırlamış ve Üniversitemiz Senatosundan geçirerek uygulamaya koymuştur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak, oluşabilecek arızalar veya doğal afetler neticesinde Üniversitemize ait verilerin ve yazılımlarının korunması ve sürekli çalışır halde işlemlerine devam  edebilmesi için 2016 yılında Felaket Kurtarma Merkezi kurulması ve bu merkez için gerekli olan cihaz ve malzemeleri satın  alınarak Güre Yerleşkemiz içerisinde Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur.
    Üniversitemiz birimleri arasındaki yazışmaları e-imza ile sağlayacak olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  olan Belgenet Otomasyonu  2017 yılı içinde hizmete alınmıştır.
    Son süreçte başkanlığımıza teknik ve idari anlamda personel desteği sağlanmış ancak bu sayı henüz yeterli seviyede değildir. Birimin teknik personel ihtiyacı devam etmektedir.
                                                                                                                                                                                                                          06.05.2022
                                                                       Bilgi İşlem Daire Başkanlığı