Personel

 
 

Sistem ve Ağ Yönetimi

Öğr. Gör. Doğan KÜÇÜK
dogan.kucuk@giresun.edu.tr
0454 310 14 84 -(0)

Tuğrul YAĞBASAN
Mühendis

tugrul.yagbasan@giresun.edu.tr
0454 310 14 89 -(3)

Mehmet KAYNAK
Mühendis

mehmet.kaynak@giresun.edu.tr
0454 310 14 84 -(0)
Selahattin SAKAL
Teknisyen

selahattin.sakal@giresun.edu.tr
0454 310 14 85- (5)
 

Web ve Yazılım Yönetimi

Derya ERDOĞAN
Mühendis

derya.erdogan@giresun.edu.tr
0454 310 14 87 -(2)
 

İdari İşler

Selçuk SÖYLERİZ
Şef

selcuk.soyleriz@giresun.edu.tr
0454 310 14 83 -(4)

Hülya MUSAOĞLU
Şef

hulya.musaoglu@giresun.edu.tr
0454 310 14 88 -(0)

Kenan ERGÜN
Teknisyen

kenan.ergun@giresun.edu.tr
0454 310 14 88 -(0)
 

Teknik Destek ve Servis

Fatih TOPÇU
Programcı

fatih.topcu@giresun.edu.tr
0454 310 14 82 -(0)

 
Hüseyin İZ
Tekniker

huseyin.iz@giresun.edu.tr
0454 310 14 86 -(1)
 

Yardımcı Hizmetler

Ayşe BİLGE
İşçi

ayse.bilge@giresun.edu.tr
0454 310 14 81