Yönetmelik ve Yönergeler

Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi
5651 Sayılı Kanun
Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) Kullanım Politikası
Birimlerin Web Alanı Kullanım Kuralları