Buradasınız : Ana Sayfa / Birim Web Alanı Kullanım Kuralları
Türkçe
English
Pazartesi, 16.07.2018
Hızlı Bağlantılar


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİRİM WEB ALANI KULLANIM KURALLARI

Gizlilik İlkesi

1.Giresun Üniversitesi’nden birim web alanı tahsis edilen birim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

2."Kullanıcı adı" birime özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı birime verilmez.

3.Kullanıcı dilediği zaman şifresini Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bizzat müracaat ederek değiştirebilir. Şifre kesinlikle telefon ile verilmez. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

4.Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, birim web alanı şifresinin bu alanı kullanan birim dışındaki 3. şahıslara verilmeyeceğini taahhüt eder.

Yükümlülükler Birim,

1.Giresun Üniversitesi web alanı servisinden yararlandığı sırada, talep formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun birime ait olduğunu, bu hallerde web alanının iptal edileceğini,

2.Giresun Üniversitesi web alanı servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Giresun Üniversitesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekil de sorumlu tutulamayacağını,

3. Giresun Üniversitesi web alanı hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya

Giresun Üniversitesi’ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek

herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne alacağını,

4.Aşağıda listesi verilen içeriklerin barındırılmasının ve/veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve bu tür sitelere link verilemeyeceğini,

a.Telif hakları saklı çalışmalar, ticari ses, video, müzik dosyaları ve diğer yasalarca yasaklanmış materyaller,

b.İçinde online (çevrimiçi) / offline (çevrimdışı) kumar ve benzeri içerikler bulunan Jumpling, MUDs, Egg Drop,interaktif oyunlar,

c.Herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri toplumsal grupları temel alan ayrımcı ve öfke içeren içerikler,

d.Her türlü pornografik görüntü, ses ve materyaller,

e.Çalıntı yazılım, emulator, hacking, freaking, şifre kırıcılar,kriptoloji yazılımları,

f.Flash ve Shockwave dışındaki yayın araçlarının yoğun kullanımı,

g.Giresun Üniversitesi sunucuları üzerinde herhangi bir spam yazılımı.

h.Giresun Üniversitesi sunucuları üzerinde IRC, her çeşit IRC botlarının ve her türlü chat yazılımı.

5.Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın siteye girilen içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayıp bu içerikler birim web sayfa yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak sitelere veri girişi yapılmayıp gerektiği hallerde birim web sorumluları uzaktan bağlantı sağlayarak (kurum mail adresini kullanarak Proxy hizmetinden faydalanıp) web sitelerine içerik girebilirler.

6.GiresunÜniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kendilerine verilen bant genişliği haklarını diğer kullanıcıların haklarını ihlal edecek biçimde kullanması durumunda kullanıcının bant genişliğini sınırlama hakkına sahip olduğunu,

7.Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Çeşitli Hükümler

Doğacak uyuşmazlıklarda Giresun Mahkemeleri yetkilidir.

Yürürlük Birim adına düzenlenmiş talep formu doldurulup Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na gönderdikten sonra kullanım politikası süresiz olarak yürürlüğe girer.